Güvenilir GıdaGerek diğer ülkelerde, gerekse ülkemizde insan sağlığını doğrudan ilgilendiren gıda konusu, üzerinde önemle durulan, güncelliğini koruyan bir konudur. Avrupa Birliğine entegrasyon süreci içinde, gıda politikası konusunda uyum sağlanması ön plana çıkan hususlardan biridir.

Yeni üretim tarzı sonucu ortaya çıkan gıda kaynaklı sağlık riskleri; insanların, gıda endüstrisine ve ilgili otoritelerin, güvenli gıdanın sağlanması çabalarına olan güvenlerini sarsmıştır. Yakın dönemlerde ortaya çıkan krizler sonucunda öncelikle gelişmiş ülkeler, gıda güvenliğini en önemli öncelikleri arasına almışlardır. AB ülkelerinde daha önceki yıllarda yaşanan sıkıntıların aşılması, halkın güvenilir gıdaya ulaşmasının sağlanması amacıyla önemli düzenlemeler getirilmiştir. AB amaç olarak, tarladan sofraya sloganı altında yeterli düzeyde izleme ve en üst düzeyde gıda güvenliğinin sağlanması için bütünleşmiş bir yaklaşımı temel almıştır.

Bu çerçevede, gıda mevzuatında AB ile entegrasyonun sağlanabilmesi için Dünyada ve AB'deki gelişmelere paralel olarak, Türkiye'de de güvenilir gıda önem kazanmıştır.

Konfederasyonumuzca da; gıda sektöründe bulunan esnaf ve sanatkarlarımızın uygulanmakta olan gıda mevzuatından kaynaklanan sıkıntıları yakından takip edilmekte ve çözümü için gerekli çalışmalar yürütülmektedir.