İhracat Bilgi Sitesi


Bugüne kadar yerel pazara odaklanmış olan ve yurt dışı pazarlar hakkında sınırlı bilgiyle faaliyet gösteren firmalar için ihracata başlamak büyük bir adımdır.

Küreselleşen ekonomi dikkate alındığında yurtiçinde rekabet gücünü arttırabilmek, değişim sürecine ayak uydurabilmek, gelişmek ve büyümek için esnaf ve sanatkarlarımızın da ihracata önem vermesi gerekmektedir.

Örneğin komşumuzun yumurtası, tuzu, şekeri veya kahvesi kalmadığında ilk aklına gelen çözüm, en yakın komşusundan eksiklerini tamamlamaktır. Bu gibi durumlarda ilk çaldıkları kapı bizler oluruz. 

Komşuluk hatırıyla karşılık beklemeksizin yaptığımız bu değiş-tokuşlar aslında ticaretin de temel mantığını ortaya koymaktadır. Tek fark, ticarette karşılıklılık esas olduğundan değiş-tokuşun yerini alış-veriş alır. Uluslararası ticaret, bir nevi ülkelerin eksik malzeme ihtiyaçlarını karşılamasıdır. Ticaret, tıpkı gündelik hayatımızda olduğu gibi eksik olan malzemeleri elinde bulunduran bir ülke (ihracatçı ülke) ile malzeme eksikliğini tamamlamak isteyen diğer ülkenin (ithalatçı ülke) ilişkisidir.

İhracatın esas unsuru; yabancı ülkeye döviz karşılığı yapılan satıştır. Dolayısıyla ihracat, ihracatçı için olduğu kadar ihracatçı ülkeler için de büyük önem arz etmektedir. İthalat için pek çok koruma önlemi, tedbirler ve kotalar gibi sınırlandırılmalar esas iken, ihracat tüm ülkelerde vergi indirimleri, muafiyetler gibi pek çok destek unsuruyla desteklenmektedir.

İç pazarda başarılı olan firmalar uluslararası pazarlara girdiklerinde pazar paylarını genişleterek karlılıklarını arttırabilir. Dış pazara açılan firmaların iç pazardaki müşterilere olan bağımlılıkları azalır ve dolayısıyla iç pazardaki durgunluk ve kriz dönemlerinden etkilenmezler. Çünkü dış pazarlar, iç pazarla kıyaslanamayacak ölçüde büyük satış ve kar potansiyeli taşır.

Başarının sırrı; cesaret, azim ve çalışmak olduğundan, kaliteli ürün her yerde ve her zaman satacaktır.

İhracat yapmak isteyen esnaf ve sanatkarlarımız için yol göstermeyi amaçlayan ve temel bilgiler içeren “İhracat Bilgi Sitesi” mevzuat değişiklikleri ve gerekli güncellemelerle Konfederasyonumuzun web sitesinde yayınlanmaya devam edecektir.