Finansman ve Devlet yardımları


İhracatçıların ihracatın finansmanı amacıyla Eximbank’ın sunduğu ihracat kredisi olanaklarından yararlanmaları mümkündür.

Ayrıca Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından ihracatçı firmalarımıza AR-GE yardımları, çevre koruma yardımları, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen uluslararası nitelikteki ihtisas fuarları ile ilgili yardımlar, pazar araştırmasına yönelik yardımlar, yurt dışında ofis-mağaza işletme ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin yardımlar, eğitim yardımları, tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımları, Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması, tanıtım ve tutundurması ile Türk Malı imajının yerleştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi; patent, faydalı model belgesi ve endüstriyel tasarım tescili harcamalarının desteklenmesi; istihdam yardımı; eğitim yardımı sunulmaktadır.